Friendship bonus

Friendship bonus, neboli přiveď kamaráda a dostaneš bonus je systém, který využívá většina velkých sázkových společností a heren. Je to systém, v němž ocení bonusem jak vás, tak vašeho kamaráda, kterého přivedete. Nejlepší systém nabízí sázková kancelář bwin, která nabízí 300 Kč pro vás a 300 Kč pro vašeho kamaráda.

Podmínky účasti
Tyto podmínky účasti jsou platné od 1.8.2006, 9:00 (GMT+1) do 1/15/2012 11:59 PM (GMT+1).

§1 Kdo se může akce zúčastnit?

Oprávnění k účasti na programu Friendship Bonus mají všichni řádně zaregistrovaní zákazníci bwin, popř. zákazníci jiné internetové stránky provozovatele bwin (dále jen „stávající uživatelé“).Řádně zaregistrovaný uživatel je osoba, která se zaregistrovala jednou a náležitě v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

Pro určité země, resp. jednotlivé kraje není program „Friendship bonus“ k dispozici.

§2 Koho je možné doporučit?

Každý účastník může doporučit své přátele a známé. Jako noví zákazníci NEBUDOUakceptováni blízcí příbuzní stávajícího uživatele (rodiče, sourozenci, děti), osoby žijící ve stejné domácnosti jako stávající uživatel a osoby, které udají stejnou e-mailovou adresu jako stávající uživatel nebo které při platbě používají stejný účet (kreditní kartu, bankovní účet, elektronickou peněženku, platbu přes mobil, …) jako stávající uživatel.

Poznámka: V rámci programu Friendship Bonus mohou být e-maily zasílány pouze osobám, které stávající uživatel zná osobně („zákaz spamu“).

§3 Jak je osoba doporučena?

Pod odkazem „Friendship Bonus“ na svém účtu má každý stávající uživatel příležitost zaslat e-mail s osobním vzkazem a textem poskytnutým na internetových stránkách svým přátelům a známým. Tento e-mail obsahuje odkaz. Potenciální nový zákazník musí na tento odkaz kliknout, musí souhlasit s podmínkami účasti v programu „Friendship Bonus“ a musí se zaregistrovat jako nový zákazník tak, že vyplní registrační formulář, který najde na bwin.

Jestliže přítel na odkaz v e-mailu neklikne, nebude do programu „Friendship Bonus“ zařazen a stávající uživatel nedostane za tohoto přítele žádný bonus.

§4 Definice „nového zákazníka“

V rámci programu „Friendship Bonus“ je novým zákazníkem zákazník, který se do 10 dnů zaregistruje  poprvé na bwin na základě výzvy stávajícího uživatele A nejpozději do 10 dnů od registrace vloží na svůj účet alespoň  10 EUR A během 12 měsíců po registraci uzavře sázky minimálně za 105 EUR (nebo odpovídající částku v jiné měně).

Svou účastí v programu „Friendship Bonus“ souhlasí nový zákazník s tím, že je stávající uživatel informován o registraci, jakož i o vkladu a uzavření minimální sázky nového zákazníka, čímž dostane informaci o svém úspěchu v programu „Friendship Bonus“.

§5 Předpoklady pro získání bonusu
  a) Stávající uživatel

  Stávající uživatel získá bonus v hodnotě 15 EUR za každého doporučeného nového zákazníka (viz definice v §4) poté, co tento nový zákazník vsadil celkem 105 EUR na jednu nebo více sportovních sázek. Bonus bude schválen do max. 36 hodin, jakmile příslušný nový zákazník splní příslušná kritéria stanovená pro získání bonusu (viz §4, definice nového zákazníka).

  b) Nový zákazník

  Nový zákazník obdrží za svůj první vklad, který musí činit minimálně 10 EUR, speciální bonus ve výši 15 EUR. Pokud první platba nedosáhne minimální výše 10 EUR, nárok na bonus propadá. Nový zákazník má nárok na tento bonus pouze jednou a nemůže se zúčastnit žádných jiných případných nabídek uvítacích bonusů.

  c) Definice bonusu

  Jak bonus stávajícího uživatele, tak i bonus nového zákazníka se považují za bezplatný bonus a platí pro ně následující podmínky:

  Žádost o proplacení lze podat až poté, co byla bonusová částka do dvou měsíců po datu připsání alespoň 7x použita na jednu nebo několik sportovních sázek výhradně u bwin, jinak bonus ztrácí platnost. Dále je zakázáno přenášet marketingový bonus na jiné produkty z nabídky bwin (Kasino, Poker, Games, Dostihové sázky).

  d) Pokerový bonus

  Stávajícímu uživateli i novému zákazníkovi bude nabídnut dodatečný bonus 30$ poté, co nový zákazník obdrží speciální bonus 15 EUR po provedení první platby. Tyto nabídky budou zaslány e-mailem nejpozději do 36 hodin. Jakmile stávající uživatel a nový zákazník požádají o pokerový bonus, budou za každé hraní pokeru na bwin sbírat pokerové body. Bonus lze uplatnit jen tehdy, když během 30 dní nasbírají dostatečný počet pokerových bodů. Pro tento pokerový bonus je na jeden bonusový dolar třeba nasbírat 10 pokerových bodů. Jakmile bude shromážděn potřebný počet pokerových bodů, bude bonus příslušnému hráči automaticky připsán na jeho účet u bwin. Dříve nasbírané pokerové body nelze použít k urychlenému vyplacení bonusu.

§6 Závěrečná ustanovení

V případě podezření z manipulace či podvodu a v případě jakéhokoli porušení těchto podmínek účasti si společnost vyhrazuje právo vyloučit příslušného registrovaného uživatele a/nebo nového zákazníka z účasti v programu „Friendship Bonus“. V takovém případě ztrácí zákazník možný nárok na bonus.

Společnost upozorňuje, že uvedení nesprávných údajů a/nebo uvedení v omyl je zakázáno a bude oznámeno příslušným úřadům a soudům, které zahájí stíhání.

Stávající uživatelé a noví zákazníci si musí svůj právní vztah urovnat výhradně mezi sebou. Společnost nepřebírá odpovědnost v případě neoprávněného postoupení jména a e-mailové adresy nového zákazníka.

Účastí na programu „Friendship Bonus“ stávající zákazník souhlasí, že jeho uživatelské jméno a v případě výhry jeho fotografie a jméno mohou být zveřejněny pro marketingové účely.

Společnost si vyhrazuje právo program „Friendship Bonus“ kdykoli bez udání důvodu změnit nebo zrušit.

Nároky na náhradu škody vznesené zákazníky proti společnosti a/nebo jejím pověřeným zástupcům (např. za zhroucení systému, závady, zpoždění, zmanipulovaný nebo nesprávný přenos údajů) jsou vyloučeny, pokud nebyly způsobeny úmyslnou či hrubou nedbalostí. Jestliže je zákazník spotřebitelem, vztahuje se ustanovení o zřeknutí se odpovědnosti pouze na mírnou nedbalost.

Pokud není v těchto podmínkách účasti stanoveno jinak, použijí se jak na program „Friendship Bonus“, tak i na následně uzavřené sázky všeobecné podmínky společnosti.

Zaměstnanci společnosti, jakož i jejich příbuzní, přátelé a známí jsou z účasti v programu „Friendship Bonus“ vyloučeni.

Poslední aktualizace: 01.2.2011 12.36 (GMT +1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.